ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρία μας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προστασίας του περιβάλλοντος, συνεχίζει με συνέπεια να αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της συνεισφέροντας στην πρόοδο και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.
Ανταποκρινόμενοι στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες, προσπαθούμε να στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας με συστηματικές δράσεις ή αυθόρμητες και πρωτοβουλίες ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

Dimi Group